אנשי קשר 

טבלת אנשי קשר - ביקור סדיר
שם תפקיד טלפון נייד מייל
טלי בוחבוט קצינת ביקור סדיר 9929450-08 [email protected]

הקב"סית הינה נציגת משרד החינוך והרשות המקומית להבטחת
ביקור סדיר של תלמידים בבתי הספר על פי חוק חינוך חובה

תחומי פעילות

  • מניעת נשירה סמויה וגלויה של תלמידים
  • שותפה בישיבות בינמקצועיות הדנות בתלמידים בסכנת נשירה
  • קשר הדוק ורציף עם בית הספר
  • איתור תלמידים שלא ביצעו רישום למוסד חינוכי
  • קשר רציף עם משפחות תלמידים
  • חיפוש מסגרות נוספות לתלמידים עם קשיים תפקודיים
  • שיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה בהתאם לצורך
  • שותפה בבניית תכניות לאיתור וטיפול בילדים ונוער בסיכון
  • ניהול שוטף וליווי של מועדוניות היום במועצה

לעיונכם: נוהל לקליטת תושבים חדשים - להורדה לחץ כאן