במועצה אזורית מרחבים פועלים 33 גני ילדים - 20 גני ממלכתי ו - 13 גני ממלכתי דתי.

מדור גני ילדים אחראי על ניהול מערך הגנים, תוך יצירת שיתופי פעולה ותכלול גורמים ושותפים הפועלים במרחב -תוך שימת דגש על חינוך מיטבי לגיל הרך.
יצירת מרחבים לימודיים מגוונים תוך העשרה והתאמת סביבת הלימודים ותכניה לכלל ילדי הגן, בדגש על איתור צרכי הפרט השונים.

עבודות ההנגשה שבוצעו במבנים הנ"ל תואמות את דרישות הנגישות ואת דרישות חוק התכנון והבניה בנוגע לשוויון לאנשים עם מוגבלות. לפירוט לחצו כאן

תחומי האחריות של המדור:

 • רישום ושיבוץ ילדי המועצה בגנים
 • יישום ומדיניות גיל הרך בהלימה למדיניות משרד החינוך, האגף הקדם יסודי והרשות
 • בניית תוכנית העשרה שנתית, ליווי מעקב ובקרה
 • ייזום וקידום תוכניות להעשרה מרחבי הלמידה בגן
 • ליווי פדגוגי של צוותי החינוך בגנים ופיתוח מקצועי
 • קשרי קהילה כמערך תמיכה חינוכי, וקשר רציף עם ההורים
 • הבניית מערך פעילויות הקיץ

שעות פעילות הגנים גני חובה: 

ימים א' עד ה'- 16:00-7:30 (תוכנית יוח"א), יום ו'- 12:00-7:30 

גני טרום חובה: ימים א' עד ה'- 14:00-7:30, יום ו'- 12:45-7:30 (תוכנית מיל"ת- הארכת יום עד 16:00 בימים א'-ה') 

תוכניות מרכזיות הפועלות בגנים

 • קרן קרב
 • יוח"א - הארכת יום הלימודים
 • סיורים לימודיים
 • סל תרבות
 • מיל"ת - מסגרת יום לימודית תוספתית
 • ספריית פיג'מות
 • מצוינגב - מדעים
 • תוכנית ההזנה

אנשי קשר 

טבלת אנשי קשר - גני ילדים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אורית יהודה מנהלת מדור גני ילדים 08-9929441 [email protected]
זהבה יצחק מדור גנים 08-9929441 [email protected]

גני הילדים

שם הגן מושב טרום/חובה סיווג מעקה שירותי נכים טלפון
תאנה פטיש חובה ממלכתי-דתי     08-9961519
מתן (גפן) פטיש טרום חובה ממלכתי-דתי     08-8599465
קשת מסלול טרום חובה ממלכתי     08-9926018
פורח מרחבים חובה ממלכתי     08-9963607
צבעוני רנן חובה ממלכתי     08-8599454
חמניה רנן טרום חובה ממלכתי     08-9633843
דקלים פדויים חובה ממלכתי-דתי     08-9960849
מעיין בטחה חובה ממלכתי-דתי     08-9960938
פעמון בטחה טרום חובה ממלכתי     08-9923493
יפה נוף גילת חובה ממלכתי-דתי     08-9926240
ורד גילת חובה ממלכתי-דתי     08-9922376
רימון גילת חובה ממלכתי     08-6460730
אורנים גילת טרום חובה ממלכתי-דתי     08-9960848
אשלים אשל הנשיא חובה ממלכתי     08-408974
ברוש  חצרים חובה ממלכתי     08-9907112
פרפר חצרים טרום חובה ממלכתי     08-9907113
צופית חצרים טרום חובה ממלכתי     08-9907135
פשוש תלמי בילו חובה ממלכתי     08-6340443
שמח ניר משה חובה ממלכתי     08-9933936
פרפר נרי משה טרום חובה ממלכתי     08-9934763
שבי דרום שבי דרום טרום חובה ממלכתי     08-6842442
שבי דרום שבי דרום חובה ממלכתי-דתי     08-6842442
ציפי מבועים חובה ממלכתי     08-942390
שלמה מבועים חובה ממלכתי     08-9942329
צלילים מבועים טרום חובה ממלכתי     08-9932134
תירס אשבול חובה ממלכתי     08-6374534
יאיר אשבול חובה ממלכתי-דתי     08-9932331
קשת קלחים חובה ממלכתי     08-9931394
שקד קלחים חובה ממלכתי-דתי     08-932022
דקל קלחים טרום חובה ממלכתי     08-8523391
פעמוני רבקה פעמי תש"ז חובה ממלכתי     08-9931027
גפן פעמי תש"ז חובה ממלכתי-דתי     08-8648401
שדות שדה צבי חובה ממלכתי     08-9941131