אנשי קשר במחלקה 

טבלת אנשי קשר - מנכ"לית המועצה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אילנה ברקת מנכ”לית המועצה 08-9929411 [email protected]
אסנת סופר מנהלת לשכת מנכ"לית ויועצת קידום השיוויון המיגדרי (קידום מעמד האישה) 08-9929411 [email protected]

תחומי אחריות 

אחריות על המנהל הכללי, ניהול משאבי אנוש וניהול מערך השירותים במועצה.
 

תפקידי המחלקה

יישום מדיניות ראש המועצה ומליאת המועצה.
כינוס ישיבות המליאה וההנהלה והכנת הנושאים השונים לדיון.
כוח אדם – ניהול העובדים במועצה, טיפול ברווחת העובדים ובקידומם, ניהול מדיניות השכר.
ריכוז הנושאים הדורשים ייעוץ משפטי.
נהלים – אחריות על קביעת נהלים חדשים, רענון נהלים קיימים, והתנהלות המועצה על פי כללי מנהל תקין.
חוקי עזר – טיפול בחקיקת חוקי עזר חדשים.
סל שירותי המועצה – אחריות מיניסטריאלית על כלל השירותים הניתנים לתושבים על ידי המועצה.
מחשוב, אינטרנט וטכנולוגיה – אחריות על בהיבט הטכני של מחשוב המועצה, אתר האינטרנט שלה ופיתוח טכנולוגי.