להלן שירותי הנגישות הקיימים לגני הילדים של המועצה, נכון לשנת 2020

גן תאנה מושב פטיש : מעקה בטיחות

גן מתן מושב פטיש : שירותי נכים, מבנה הגן בגובה קו אפס עם המדרכה הציבורית

גן קשת מושב מסלול: מעקה בטיחות

גן צבעוני מושב רנן: שירותי נכים , מבנה הגן בגובה קו אפס עם המדרכה הציבורית

גן חמניה מושב רנן: שירותי נכים , מבנה הגן בגובה קו אפס עם המדרכה הציבורית

גן דקלים, מושב פדויים: רמפה , מבנה הגן בגובה קו אפס עם המדרכה הציבורית

גן מעיין, מושב בטחה: מעקה בטיחות, שירותי נכים

גן פעמון, מושב בטחה: מעקה בטיחות, שירותי נכים

גן יפה נוף, מושב גילת: שירותי נכים, מבנה הגן בגובה קו אפס עם המדרכה הציבורית

גן ורד, מושב גילת: שירותי נכים, מבנה הגן בגובה קו אפס עם המדרכה הציבורית

גן רימון, מושב גילת: מעקה בטיחות

גן אורנים, מושב גילת : מעקה בטיחות

גן אשלים, אשל הנשיא: שירותי נכים, מבנה הגן בגובה קו אפס עם המדרכה הציבורית

גן ברוש, חצרים: שירותי נכים, מבנה הגן בגובה קו אפס עם המדרכה הציבורית

גן פרפר, חצרים: שירותי נכים, מבנה הגן בגובה קו אפס עם המדרכה הציבורית

גן צופית, חצרים: שירותי נכים, מבנה הגן בגובה קו אפס עם המדרכה הציבורית

גן פשוש, תלמי ביל"ו: שירותי נכים, מבנה הגן בגובה קו אפס עם המדרכה הציבורית

גן שמח, ניר משה: שירותי נכים, מבנה הגן בגובה קו אפס עם המדרכה הציבורית

גן פרפר, ניר משה: שירותי נכים, מבנה הגן בגובה קו אפס עם המדרכה הציבורית

גן זית, שבי דרום: שירותי נכים, מבנה הגן בגובה קו אפס עם המדרכה הציבורית

גן אתרוג, שבי דרום: שירותי נכים, מבנה הגן בגובה קו אפס עם המדרכה הציבורית

ציפי-צאלון, מבועים: מבנה הגן בגובה קו אפס עם המדרכה הציבורית

גן צלילים, מבועים: מעקה בטיחות

גן תירס, מושב אשבול: שירותי נכים, מבנה הגן בגובה קו אפס עם המדרכה הציבורית

גן יאיר, מושב אשבול: מעקה בטיחות

גן קשת, מושב קלחים: שירותי נכים, מבנה הגן בגובה קו אפס עם המדרכה הציבורית

גן שקד, מושב קלחים: מעקה בטיחות, רמפה

גן דקל, מושב קלחים: שירותי נכים, מבנה הגן בגובה קו אפס עם המדרכה הציבורית

גן פעמוני רבקה, פעמי תש"ז : שירותי נכים, מבנה הגן בגובה קו אפס עם המדרכה הציבורית

גן גפן , פעמי תש"ז : מעקה בטיחות, שירותי נכים

גן שדות, מושב שדה צבי : שירותי נכים, מבנה הגן בגובה קו אפס עם המדרכה הציבורית

גן תות , מושב שדה צבי: שירותי נכים, מבנה הגן בגובה קו אפס עם המדרכה הציבורית