המועצה האזורית מרחבים מקדמת תוכנית אסטרטגית לעשור הקרוב, הכוללת היערכות לצמיחה הדמוגרפית, להרחבות היישובים ולקליטת המשפחות החדשות ביישובים החדשים, שצפויים לקום במרחבים, האחד בצמוד לאשל הנשיא והשני, בצמוד לכפר השיקומי "עלה נגב- נחלת ערן". בנוסף, המועצה מעודדת יוזמות פיתוח לצורך יצירת הכנסות מפרויקטים שונים. התהליך החל ב2015 וכעת מגיע לישורת האחרונה – יציאה לביצוע והטמעה.

התכנית האסטרטגית של המועצה האזורית מרחבים נבנתה עם תושבי המועצה, מכל היישובים, ובליווי קבוצת פארטו.