מסמכים מצורפים

  מרחבים תקציב לשנת 2018.ppt

 דוח לתושב לשנת 2018נפתח בחלון חדש

 פניה לעמותות לתמיכה 2018נפתח בחלון חדש

 טיוטת היטל ארנונה 2018נפתח בחלון חדש

2017

 דו"ח לתושב לשנת 2017נפתח בחלון חדש

היטל ארנונה לשנת 2017

 פרוטוקול ודוח תמיכות לשנת 2017נפתח בחלון חדש

2016

 דו"ח לתושב לשנת 2016נפתח בחלון חדש

היטל ארנונה לשנת 2016

 דוח תמיכות לשנת 2016נפתח בחלון חדש

2015

דו"ח כספי לשנת 2015

 היטל ארנונה כללית לשנת 2015נפתח בחלון חדש

2014

 היטל ארנונה כללית לשנת 2014נפתח בחלון חדש

 היטל ארנונה כללית, מ. א. מרחבים, לשנת 2014נפתח בחלון חדש

2013

 היטל ארנונה לשנת 2013נפתח בחלון חדש

 דו"ח רבעוני מס' 2 לשנת 2013נפתח בחלון חדש

מסמכים נוספים

 טופס תשלום ארנונה בהוראת קבענפתח בחלון חדש

 טופס הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגוריםנפתח בחלון חדש

 טופס הנחה מתשלום ארנונה - כללית נפתח בחלון חדש

 צו המועצות המקומיות (האזוריות)נפתח בחלון חדש

 דו"ח רבעוני לשנת 2012: דו"ח 4נפתח בחלון חדש