הרפורמה צמחה מהקושי של היזמים לפתוח עסקים. לעתים התהליכים ארוכים, מתישים ואף מסורבלים להבנה. הרפורמה נועדה לייעל את מערכת הרשויות המקומיות ונותני האישור, ומטרתה לקצר משמעותית את זמן ההמתנה הארוך לרישיון העסק בכך שהיא מציגה מראש את הדרישות למתן רישיון. כל יזם יוכל לראות מול מה הוא צריך להתמודד ויעשה את הצעדים להמשך התהליך בהתאם לתקציב.

המרוויחים העיקריים הם בעלי העסקים החדשים, שעבורם התהליך יהיה נגיש וזמין.

להלן עיקרי הרפורמה:

זמינות ונגישות – ליזמים תהיה האפשרות לעיין במידע הרלוונטי עבורם ועבור העסק שלהם. המידע שיתקבל מהרשות יהיה ברור וקל להבנה.

שקיפות – מתייחס בעיקר לנותני האישור; מאפשר לבעלי העסקים להכיר בדרישות טרם פתיחת העסק באמצעות סוג העסק, שטחו ומיקומו; עליהם לפרסם את דרישותיהם באופן ברור, וכך גם הרשות המקומית, המחויבת לפרסם את מדיניותה בתחום הרישוי.

הוגנות – והיה ובעל עסק חושד כי הסירוב לבקשה או לדרישה אינו מוצדק, ביכולתו להפעיל "השגה" ברשות המקומית, תהליך המאפשר התערבות של בעלי תפקידים בכירים והתייחסותם.

יעילות – בעקבות הרפורמה בוצעו שינויים מהותיים בצו, חלקם ירדו ואת חלקם חידדו. למעשה התהליך ממקד ומסייע לבעל העסק מול תהליך הרישוי באופן המשרת גם את מטרת החוק.

למידע נוסף אודות מסלול תצהיר – לחצו כאן >

למידע נוסף אודות הרפורמה ברישוי עסקים – לחצו כאן >