פינוי פסולת קשה בישובים

לאחר מאמצים רבים של המועצה ובשיתוף ועדי הישובים המועצה החלה לפנות פסולת קשה בישובים. הוצאת הפסולת מותרת רק יום לפני הפינוי המתוכנן לא לפני ולא אחרי. בנוסף, פינוי גזם, פסולת אלקטרונית (מוצרי חשמל)- בלו"ז נפרד


פינוי פסולת קשה אוקטובר עד דצמבר 2021.pdf

מה היא פסולת קשה?

מותר - כל סוגי הרהיטים, מזרנים, צעצועים, סמרטוטים, קרשים,
אסור - "פסולת בנין", "פסולת גושית" - חמרים ושיירי חמרים המשמשים לבניה, או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בניה, לרבות ערימות אדמה וחלקי הריסות של מבנים; לפינוי פסולת בנייה יש להזמין מכולה באמצעות שירות המועצה "בא לה מכולה" לחצו כאן

 הבהרה – פסולת גזם תמשיך במתכונתה הנוכחית ואין לערבב בפסולת אחרת. פרטים כאן.

              פסולת אלקטרונית (בטריות, מוצרי חשמל וכו') תמשיך במתכונתה הנוכחית ואין לערבב בפסולת אחרת. פרטים כאן.

מודגש בזה כי מתבצעת אכיפה בלתי מתפשרת כדי לשמור על ניקיון הישובים ולא תתקבל שום טענה או סיבה להוצאת פסולת.

אנא עזרו לנו לשמור על הסביבה שלכם נקייה.