מיזם ניקיון המיליון - מתן כלים ליישום המיזם ברשות המקומית - הכשרה בסיסית

המיזם הלאומי "ניקיון המיליון” נועד לייצר "גלגל תנופה" שיוביל לשינוי תרבותי חברתי וסביבתי בנושא שמירת הטבע וטיפוחו, ולשמירה על ישראל נקייה