הטמנת פסולת ללא אישור היא עבירה


בפעילות של רשות הטבע והגנים, המשטרה הירוקה ומשטרת אופקים התגלתה עבירה חמורה של הטמנת פסולת במשק חקלאי במושב פטיש.

 שימו לב הטמנת פסולת ללא אישור היא עבירה והמשטרה הירוקה משתמשת באמצעים טכנולוגיים לזיהוי עבירות.

שימו לב והימנעו מאי נעימות