עידכון בדבר מדידות לצורכי ארנונה


תושבות ותושבי מרחבים,
אנו מבקשים לעדכן כי בימים הקרובים נתחיל בביצוע מדידות לצרכי ארנונה בלבד.
הרשויות המקומיות מחויבות לבצע מדידות כל 3 שנים, והמועצה קיבלה הערה על אי ביצוע מדידות ממשרד הפנים. 
נדגיש כי המדידות הן לצורכי ארנונה בלבד ולא תכנון ובנייה, ומחויבות ע"פ חוק והוראות משרד הפנים. 
הודעה תצא גם בשוברי הארנונה הקרובים.
בברכה, 
שמעון פרץ
גזבר המועצה