המועצה הוסיפה תוכניות חינוכיות בהתאם ליישום הנושאים שעלו בתהליך שיתוף הציבור. בנוסף השקיעה למעלה מ 3 מיליון ש״ח בשיפוצי הקיץ


גם הקיץ, השקיעה המועצה למעלה מ 3 מיליון ש״ח בשיפוצי הקיץ במוסדות החינוך והוסיפה תוכניות חינוכיות מתקדמות. ראש המועצה שי חג׳ג׳ ״התוכניות החינוכיות נבחרו השנה ביחד עם צוותי החינוך, ההורים והתלמידים, במסגרת שיתוף הציבור בחינוך שהובילה המועצה בשנת תשפ״ב".

המועצה האזורית מרחבים השקיעה בשיפוצים מוסדות החינוך בקיץ. בין המבנים ששופצו: 

מבנה ארזים בתיכון מרחבים שופץ וחודש. 

מבנה בית ספר נחלים שופץ בשנים הקודמות, בשנה שעברה נבנתה בו מעלית להנגשה, שופץ הפטיו הפנימי, הוקם מבנה חדש לכיתות א ב, והשנה שופץ ושודרג מבנה הכיתות הישן בבית הספר. נבנו חדרי שלווה ובהמשך ישופצו כיתות נוספות, חדר המורים והכניסה לבית הספר, בהתאם לתיקצוב משרד החינוך. 

גני הילדים שופצו, ובמסגרת תוכנית ״הגן העתידי״ שופץ ועוצב גן ״תאנה״ בפטיש. הגן נבחר לתוכניות לאחר שהגננת אורלי חדד הגישה תוכנית פדגוגית שההתמקדות בתוכנית ההוראה היא דרך תנועה. הגן נבחר ע״י ועדה מחוזית של משרד החינוך. 

בגן הילדים בתפרח- נבנו פינות של m21 כדי לאפשר ולהקנות מיומנויות של למידה משמעותית בחצר ובפנים הגן. 

במבועים ובמרחבים- נצבעו בתי הספר והוכנו הכיתות לפתיחת שנת הלימודים. 

שבי דרום- נבנה בית ספר חדש ולאחר החגים ייכנסו התלמידים ללמוד במבנה החדש. 

שנת הלימודים תשפ״ג נבנתה בהתאם לתהליך שיתוף ציבור בחינוך שהובילה המועצה, שהחל בשנת הלימודים תשפ״ב ע״י המועצה. בתהליך שיתוף ציבור בחינוך השתתפו ההורים, צוותי החינוך והתלמידים. 

בגני הילדים: נכנסה תוכנית פיילוט חדשה של הייטק ואנגלית בגנים (ב 6 גני חובה). 

בבתי הספר היסודיים: נכנסה תוכנית לקידום האנגלית בכל כיתות א ב במועצה (עפ״י משרד החינוך לימודי אנגלית מתחילים בכיתה ג). המועצה רואה חשיבות עליונה להתחיל את הלמידה כבר בכיתה א באמצעות משחק וחוויה. 

בגני הילדים ובכל בתי הספר: השנה נפתח את ה sel - תוכנית חוסן שתתן מענה לצוותים החינוכיים, לתלמידים ולהורים. 

חטיבת הביניים: תוכנית 8200 למידת תוכנות ושפת תכנות, לתלמידי כיתות ט׳. 

הטמעת עקרונות הקיימות, הסביבה ומשבר האקלים- למידת איכות הסביבה בגני הילדים ובתי הספר:

במסגרת התכנית ילמדו הילדים בגני הילדים ובבתי הספר את משמעות עקרונות הקיימות ומשבר האקלים, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את המצב, בדרך חוויתית.

הנושאים הם: פסולת ומיחזור, תהליכים מעגליים בטבע, תזונה בריאה ומקיימת, הבדלים בין מזון מתועש למזון טרי, הקמת ערוגות ירקות וצמחי תבלין, שימוש חוזר ותיקון מוצרים, יצירת משתלה בגן, מהגינה לצלחת, צמצום צריכה ועוד.

צב״ר- צהרונים לילדים בכיתות א-ג ביישובים והעצמת המנהיגות ותנועות הנוער. הפעילות השנה תתמקד בהובלה, הנהגה ויוזמה של בני הנוער וצוותי החינוך במועצה. 

בנוסף, בימים אלה נבנית תוכנית חומש בהתאם להמלצות ולמסקנות שעלו במפגשים. 

ראש המועצה האזורית מרחבים שי חג׳ג׳ הודה למחלקת החינוך ולוועדת חינוך, למחלקת ההנדסה ולסגן ראש המועצה ואמר כי ״בכל שנה אנחנו מבצעים שיפוצי קיץ ומוסיפים תוכניות חדשניות למערכת החינוך. אני שמח מאוד שהשנה התוכניות שנוספו היו בשיתוף ובהתאם לבקשות ולצרכים שעלו מהשטח. ואני מאחל לכולם שנת לימודים פורייה ומהנה.״ 

אילנית אסיף יו״ר ועדת החינוך במועצה ״אנחנו נמצאים ביישורת האחרונה של תהליך שיתוף הציבור בחינוך, וכעת אנו מנתחים את השאלונים שהופצו, מתוכן יופקו לקחים ומסקנות לעתיד. מרחבים ממוקמת בצמרת הארצית ואני גאה בשותפות, שבהחלט תקדם ותשפר עוד יותר את המערכת.״

אפרת בוהדנה מנהלת מחלקת החינוך ״אני מאחלת לכל תלמידות ותלמידי מרחבים שנה טובה, שנת בריאות, פריחה והצלחה, הגשמת חלומות. אנחנו משקיעים את כל המשאבים והמאמצים כדי שיהיה הכי כייף לגדול במרחבים.״

שלווה נחלים.jpe

תפרח.jpe

שיתוף ציבור בחינוך1.jpe