19.9.22- פינוי פסולת אלקטרונית, מוצרי חשמל- מהכניסה לבית, ברישום בלבד!