סדנת חיבוקאמא- לאמהות בחופשת לידה ופעוטות בימי ד' בתאריכים 07/09/2022-26/10/2022

סדנא של 6 מפגשים, בימי רביעי 10-13 במרכז סליגמן שדות נגב