לו"ז פינוי מוצרי חשמל מהמדרכה, פינוי גזם ופסולת קשה

פינוי מוצרי חשמל ב 28.11.22, מהמדרכה, הרישום מראש, יפונו- מוצרים עם מנוע בלבד