בית חינוך יסודי מרחבים נבחר השבוע כמועמד המחוז לפרס חינוך ארצי.


בית חינוך יסודי מרחבים נבחר השבוע כמועמד המחוז לפרס חינוך ארצי.

לאחר סיור של הוועדה לבחירת מוסדות חינוך מצטיינים, נבחר בית הספר על הצטיינות ביישום וקידום יעדי מערכת החינוך, למידה חברתית-רגשית, חיזוק הצוות החינוכי, פיתוח שותפות חינוכית עם ההורים והקהילה ועוד.

על כל אלה נבחר בית החינוך וזכה בפרס חינוך מחוזי.

זה מצטרף למדד תחושת השייכות של התלמידים לבית הספר, לחברים ולצוות - שהיה גבוה באופן משמעותי- 92% מהתלמידים מרגישים שייכות גבוהה לביה״ס ו 97% ציינו שטוב להם בבית הספר!

הפרס משקף את ההשקעה של כל הצוות החינוכי התלמידים וההורים, והעשייה המשמעותית.

אני מבקש להודות למנהלת בית הספר עמליה דבש יהושפט ולכל הנבחרת החינוכית שלנו, מח החינוך, ולכל צוותי המינהלה שעושים הכל כדי שיהיה הכי כייף לגדול במרחבים. בהצלחה בארצי!

#הכיכייףלגדולבמרחבים

מרחבים יסודי בחווה החקלאית

מרחבים יסודי