פינוי מוצרי חשמלי גדולים למיחזור מפתח הבית יתקיים בתאריך 30.1.23  ברישום מראש בלבד-


פינוי מוצרי חשמלי גדולים למיחזור מפתח הבית יתקיים בתאריך 30.1.23  ברישום מראש בלבד- בטופס המצורף

הפינוי ללא תשלום מהמדרכה בלבד.
מוצרי החשמל שאתם מבקשים למחזר- יהיו עם המנוע, מכשיר ללא מנוע לא יפונה 

פרטי מועד הפינוי ופרטי קשר עם קבלן הפינוי יועברו אליכם בהודעת SMS .
ניתן לפתוח קריאת שירות עד 24 שעות ממועד הפינוי.