20.4.23: הרצאה להורים- די לחרם אף ילד לא צריך להישאר לבד

במסגרת בית ספר להורים, 19:30 במשתלת עץ הזית במושב זמרת