פינוי פסולת אלקטרונית מהישובים מאי 2023:  


האיסוף יהיה בצמוד למדרכה בלבד. 
אין להניח מתחת למתח חשמל גבוה, ולא מתחת לעצים.
אין צורך בהרשמה מראש.

יום שני 29.5.23 יבוצע פינוי מהישובים:
גילת, בטחה, פדויים, רנן, מסלול, פטיש, תפרח

פינוי ביישובי השובלים יהיה ביום שלישי 30.5.23:
תלמי ביל״ו, מבועים, שבי דרום, ניר משה, ניר עקיבא, אשבול, קלחים, פעמי תש״ז, שדה צבי

חג שמח 
מחלקת תברואה והמועצה האזורית מרחבים