חרבות ברזל - הודעה לתושבים - מוצאי שבת 7.10.23 שעה 23:50


7.10 שעה 23:50

יש כוחות רבים פרוסים בכל היישובים ובסביבה. 
התנועה בחוץ מסכנת חיים. 
אין לנוע בדרכים ובשדות. 
יש חשש למצב של זיהוי שגוי על ידי כוחות הבטחון במרחב ולפגיעה אפשרית מירי כוחותינו.
אנא הישארו בבתים. 
לילה טוב