״חרבות ברזל״ הודעה מהמועצה האזורית מרחבים 8.10.23 שעה 07:40


הנחיות התגוננות: 
עד 10 בשטח פתוח. עד 50 במבנה. 
יש לשהות בסמוך למרחב מוגן. 
ההמלצה היא להישאר בבתים ולא לצאת שלא לצורך.