חסר רכיב

שבי דרום

08/08/2016

שבי דרום הינו ישוב אשר הוקם בסמוך למושב ניר עקיבא בתחום מ.א. מרחבים אשר בנגב הצפוני.
הישוב "שבי דרום" עלה לקרקע ביום כ"ד אדר ב' תשע"א (31.3.2011)
ע"י משפחות שגורשו מכפר דרום במסגרת תוכנית ההתנתקות. שהצטרפו אליהם משפחות חדשות .
בהקמת הישוב החדש אנו מביעים את אמונתנו ונחישותנו להמשיך ולבנות את ארצינו
הקדושה על כל מרחביה.

ישוב זמני:
מספר המשפחות המתגוררות בישוב שבי דרום: 32
מספר נפשות: 245
גודל הישוב הזמני: 80 דונם.
גודל הישוב הקבע: 400 דונם - כולל הישוב הזמני.
בישוב הזמני קיימים מבני צבור:
בית כנסת
מועדון ישובי
מזכירות
חדר נוער וסניף בנים
חדר נוער בנות וסניף בנות
ספריה
מעון
2 גני ילדים
בית ספר ותלמוד תורה
בית ספר לבנות
מכון תורה והארץ
מדרשת התורה והארץ
מזכירות הישוב: 08-6847781
מספר פאקס: 08-6847416
מזכיר הישוב: אבירם צברי
ועדת קליטה: אייל אריאל
אימל הישוב: kdarom@walla.com

כפר דרום – שבי דרום ניר עקיבא, ד.נ. הנגב מקוד: 8536500 טלפון:08-6847781 , פקס: 08-6847416
חסר רכיב