חסר רכיב

חוסכים במים

חוסכים במים
JNF באמצעות קק"ל תרמו לביה"ס "נחלים" מערכת לאיסוף מי גשמים, שהותקנה בשבוע שעבר בבית הספר.
בימי החורף, מי הגשמים נאגרים במיכלים ועוברים דרך צינורות למיכלי ההדחה בשירותים ולגינה. בעזרת המערכת הילדים לומדים על משק המים וכיצד ניתן לשמור על משאבי כדור הארץ.
נחלים מצטרפים לביה"ס מבועים. ראש המועצה האזורית מרחבים שי חג'ג' אמר כי "כחלק מתפישה מועצתית ירוק, אנו מרשתים את כל המועצה באלמנטים הדואגים לשמור על הסביבה ועל משאבי כדוה"א."
חסר רכיב