חסר רכיב

מנכ"לית המועצה

מנכ”לית המועצה – אילנה ברקת
טלפון: 08-9929411
פקס: 08-9929416
דוא”ל: ilanab@merchavim.org.il

תחומי פעילות המחלקה
אחריות על המנהל הכללי, ניהול משאבי אנוש וניהול מערך השירותים במועצה.

תפקידי המחלקה
יישום מדיניות ראש המועצה ומליאת המועצה.
כינוס ישיבות המליאה וההנהלה והכנת הנושאים השונים לדיון.
כוח אדם – ניהול העובדים במועצה, טיפול ברווחת העובדים ובקידומם, ניהול מדיניות השכר.
ריכוז הנושאים הדורשים ייעוץ משפטי.
נהלים – אחריות על קביעת נהלים חדשים, רענון נהלים קיימים, והתנהלות המועצה על פי כללי מנהל תקין.
חוקי עזר – טיפול בחקיקת חוקי עזר חדשים.
סל שירותי המועצה – אחריות מיניסטריאלית על כלל השירותים הניתנים לתושבים על ידי המועצה.
מחשוב, אינטרנט וטכנולוגיה – אחריות על בהיבט הטכני של מחשוב המועצה, אתר האינטרנט שלה ופיתוח טכנולוגי.

צוות המחלקה
אסנת יהודה – מזכירת המחלקה
טלפון: 08-9929411
פקס: 08-9929416
דוא”ל: osnat@merchavim.org.il
חסר רכיב