חסר רכיב

סגן ראש המועצה


סגן ראש המועצה - ארמסטרונג (ארמי) פרג'

טלפון: 08-9929420/1 
פקס: 08-9929427 
דוא”ל: armi@merchavim.org.il 

• ניהול ענייני המועצה בשוטף ובראייה לטווח ארוך.
• אחריות על המחלקות.
• ניהול פרויקטים בתחום ההנדסה, התחבורה, התברואה.
 • קידום וייצוג יעדי המועצה, הישובים והאזור בפני רשויות המדינה.
• קיום קשר עם התושבים ועם נציגויות היישובים.
• מפגשים יזומים עם ועדים מקומיים, על פי הצורך.


מירב ברוכי 
טלפון: 08-9929420/1 
פקס: 08-9929427 
דוא”ל: meiravb@merchavim.org.il
חסר רכיב