חסר רכיב

מרחבים: פרס ניהול כספי תקין 3 ברצף

18/09/2016

שנה שלישית ברצף: הענקת פרס ניהול כספי תקין למרחבים


הבוקר, יום ב 19.9.16, הוענק פרס ניהול כספי תקין ממשרד הפנים לרשויות המקומיות, בבנייני האומה בירושלים. 

הפרס היוקרתי הוענק למועצה האזורית מרחבים על העמידה בכל הקריטריונים בניהול כספי תקין. המועצה האזורית מרחבים זכתה לראשונה בפרס בשנת 2014 עם סיום שנת הכהונה הראשונה של ראש המועצה, שי חג'ג' ומאז, כאמור, זכתה המועצה, וזו השנה השלישית ברצף.

הפרס ניתן על עמידה בקריטריונים מחמירים, בהם, אחוז הגרעון השוטף מסך ההכנסות, אחוז הגרעון המצטבר, אחוז הוצאות ההנהלה וההוצאות לשכר המוניציפאלי, אחוז גביית הארנונה ודו"ח כספי שנתי מבוקר ללא הסתייגויות. בנוסף להתנהלות הכספית נבדקים נושאים בתחום המינהל התקין, כגון התקשרויות כדין עם נותני שירותים, העדר ליקויים בתחום כוח אדם ושכר, הענקת תמיכות בהתאם לנהלים ועוד.


שי חג'ג' ראש המועצה האזורית מרחבים "הענקת הפרס מסמלת התנהלות כספית תקינה ואחראית. הקריטריונים לקבלת הפרס נוקשים וקפדניים. ברכות מגיעות לגזבר המועצה, לצוותי הגבייה, הנהלת החשבונות, מדור שכר לחברי המליאה ולעובדים כולם."


שר הפנים, חה"כ אריה דרעי אמר בטקס: ״אני מברך את 102 ראשי הרשויות  אשר בזכות עבודתם הקשה הגיעו לאיזון תקציבי, לפיתוח ישוביהם ולשגשוגן והיא זו אשר הובילה אותם לקבלת הפרס. שאיפתי היא לראות פה עוד ועוד רשויות אשר יקבלו את הפרס."
חסר רכיב