חסר רכיב

ביה"ס נחלים הגיע לעשירון העשירי במבחני המיצ"ב

16/11/2016
ביה"ס נחלים הגיע לעשירון העשירי במבחני המיצ"ב
השבוע התפרסמו נתוני מבחן המיצ"ב בכל מקצועות הליבה שנערכו בשנת הלימודים האחרונה, לרבות סקר האקלים והמוגנות הבית-ספרית. בית הספר הממ"ד "נחלים", הגיע לצמרת רשימת ההישגים, עם כניסתו לעשירון העשירי - הגבוה ביותר בכלל המקצועות (שפה, מתמטיקה, אנגלית ומדעים) בחטיבת הביניים הצעירה שהוקמה לפני כ-3 שנים על סמך מבחני כיתה ח'.

נתוני המיצ"ב של בית הספר היסודי "נחלים" הציגו עליה של יותר מ-10% מנתוני המבחן הקודם, ועקיפה ניכרת של הממוצע הארצי והאזורי בכל המקצועות אל העשירון השמיני.
נתוני האקלים מצביעים על תחושת מוגנות גבוהה במידה ניכרת מהממוצע הארצי ונתוני אלימות אפסיים.

לחיוב, מציין מבחן האקלים את פעילויות ההעשרה והמענה הכוללני שניתן בקרית החינוך של המועצה האזורית מרחבים: מעל ל-85% מהתלמידים ציינו כי הם משתתפים ונהנים ממגוון פעילויות ספורט וההעשרה.

אני מברך את התלמידים, ההורים, הוועד, את מנהל בית הספר, נהוראי אלקיים ואת הנבחרת החינוכית שלנו על ההישגים המרשימים. המדידה מיועדת לתמוך בשיפור מתמיד של הלמידה, תוך הלימה ליעדים הלימודיים ולחזון החינוכי. המועצה משקיעה רבות במערכת החינוך והתוצאות מדברות בעד עצמן. גם בנתוני הזכאות לבגרות תיכון מרחבים נמצא בצמרת הרשימה הארצית עם 89% זכאים לתעודת בגרות. בנוסף, מספר התלמידים שניגש לבגרות 5 יחל במתמטיקה, פיזיקה ואנגלית- הוכפל בשנה האחרונה.

שי חג'ג'
ראש המועצה

חסר רכיב