חסר רכיב

מחלקת הגבייה

26/12/2016
מחלקת גבייה:
מהי ארנונה?
ארנונה היא מס המוטל על פי חוק על המחזיקים בנכסי דלא ניידי – מבנים, דירות, קרקעות וכיוצא באלה – בהתאם לשימוש בהם.

כיצד משלמים?
ניתן לשלם את חשבונות הארנונה בקופת המועצה, בבנק הדואר או בבנקים המסחריים, ובאתר האינטרנט. תשלום חשבונות ארנונה
ניתן לשלם את הארנונה בשישה תשלומים דו-חודשיים, בכל חודש אי-זוגי החל מינואר 2014 בתוספת הצמדה עפ"י החוק.
המשלמים בהוראת קבע בבנק ייהנו מהנחה של 2%.
לידיעתך- כל פיגור בתשלום יגרור ריבית והפרשי הצמדה עפ"י החוק.

מידע כללי
שעות קבלה במחלקת הגביה בימים א- ד בין השעות 8:30 – 15:30
בימי חמישי - 8:00 - 12:00
טלפונים במחלקת הגבייה: 08-9929436, 08-9929422
פקס: 08-9929490

~ על כל שינוי בבעלות הנכס או במחזיק הנכס יש להודיע למחלקת הגביה, להחלפת מחזיק יש להביא חוזה רכישה / שכירות וצילום תעודת זהות .
ערר על קביעת ארנונה:
נישום רשאי להגיש ערר על קביעת הארנונה תוך 90 יום מקבלת הודעת התשלום בפני מנהל הארנונה וזאת מהסיבות הבאות:
• הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.
• נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
• אינו מחזיק בנכס כמשמעו בפקודת העירייה.
על מנהל הארנונה להשיב על ההשגה תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.
ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת התשובה לוועדת הערער של הרשות המקומית.
על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה לבית המשפט לעניינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות.


דו"ח רבעוני מס' 2 לשנת 2013
חסר רכיב