חסר רכיב

הרשמה לכיתה א' לשנת הלימודים תשע"ח

06/02/2017
קובץ מצורף בתחתית העמוד                                                                                                                                                                                  01/01/2017


לכבוד

 

_______________________שלום רב,


הנדון:  הרשמה לשנת הלימודים תשע"ח – כיתות א'


ברכות ואיחולי הצלחה לילדכם שעולים לכיתה א', בשנת הלימודים תשע"ח.

בתי הספר הקולטים:


רישום לממלכתי דתי  על אזוריבי"ס ממ"ד "נחלים" 

 1.                                קרית החינוך – מרחבים.

   

 1. רישום ממלכתי (אזור מרחבים) – בי"ס יסודי ממלכתי "מרחבים".

                                   קריית החינוך - מרחבים.

 

 1. רישום ממלכתי (אזור שובלים) – בי"ס יסודי ממלכתי "מבועים"

                                במרכז מבועים.

 


מועד הרישום


תיבת טקסט: הרישום יחל  ביום ראשון א'  בשבט תשע 


 


 


 


גילאי  הרישום


תיבת טקסט: הרישום לכיתות א' לילדים שנולדו בין התאריכים:
כ

 


 


 


 


מקום הרישום:


מזכירות בתי הספר.


 


מועדי העברה:


זהים לימי הרישום שנקבעו  ע"י רשות החינוך האזורית שבתוך מועד הרישום.


 


                                                                                    ב ב ר כ ה,


                                                      סמי  עטר


                                                                                מנהל מח' החינוך


 


העתקים:

שי חג'ג', ראש המועצה

מנהלי בתי הספר


מסמכים מצורפים

רישום לכיתה א תשעח.pdf
חסר רכיב