חסר רכיב

ריענון הנחיות בטיחות אש בקיץ

יולי 2017
שלום לכולם,
בתחילת הקיץ נשלחו אליכם הנחיות בטיחות אש בקיץ וכללים להצלת חיים. אנו מבקשים לרענן את ההנחיות. בשבוע שעבר אירעה הפסקת חשמל בשעות הערב, ביישובי השובלים ובכמה מיישובי שדות נגב. מקור הפסקת החשמל – שריפת קוצים שיצאה משליטה ופגעה בקו מתח גבוה.
נזכיר: אין לשרוף קוצים ועשבים! זה בניגוד מוחלט לחוק וחלה ענישה במקרים אלה.

• בפרוץ שריפה, יש לפעול מיד לכיבוייה ובמקביל להזעיק את שירותי הכבאות בטלפון 102
• אם אין ביכולתכם להשתלט על הדליקה, פנו מיד את האזור והזהירו אנשים בסביבתכם
• בדיווח למוקד 102 יש לציין מקום מדויק של השריפה, סוג השריפה, מימדים, דרכי הגישה למקום וחבירה לאדם שיכוון את כוחות הכיבוי למקום
• אין להבעיר אש אלא באישור מראש של משרד החקלאות. . 
• במידה והדלקתם אש, יש לפעול על פי הנחיות בטיחות האש בחיק הטבע

היערכות בטוחה לקיץ ביישובים כפריים הסמוכים לאזורי צמחיה:

• מומלץ לעשות פס בידוד היקפי מסביב לישוב ברוחב של כ-10 מ' למניעת התפשטות שריפה מהשדות אל תוך הישובים. בנוסף יש לנקות צמחייה וקוצים סביב המטעים, השדות, הלולים, הרפתות, המתבנים וצוברי הגז
• ‏ניכוש הצמחייה היבשה, עשבייה וקוצים בצידי הכבישים הפנימיים ולאורך דרכי הגישה בשדות ובשטחים המעובדים. ‏רצוי לאפשר רעייה בשטחים פתוחים על-מנת לדלל את כמות העשבייה.
• ‏ניקוי השטח מסביב למתקני המשק: מתבנים, רפתות, לולים וסביב מוסדות הציבור, בתי הספר וגני הילדים
• סילוק גרוטאות וניקוי השטח מצמחייה יבשה מסביב לבתים הפרטיים, בחצרות ובמגרשים ובפרט בקטעים הגובלים עם קווי הבתים
• שריפות יזומות יבוצעו לפי נהלי משרד החקלאות ובתאום ופיקוח של שירותי הכבאות - אין להבעיר שריפה יזומה בימי שרב ורוחות!
• יש לבדוק היטב את כל אמצעי הכיבוי הקיימים (מטפים, זרנוקים, מרססי גב ומחבטים) ולוודא דרכי גישה נאותים לברזי כיבוי אש, ציוד ואמצעי כיבוי
• ‏בכל יישוב יימצאו לפחות שני ברזי כיבוי של "3 למילוי מכוניות כיבוי
• יש לדאוג לקיום ברז כיבוי "2 בין כל שתי יחידות משק, וכן בקרבת מבני ציבור ומתקנים משקיים כגון: חממות, מתבנים וכד'
• יש לדאוג להחזקת גרור כיבוי של הישוב במצב תקין, בתוך סככה, מלא במים ומוכן להפעלה מיידית (למקרה של שריפה)
• הקמת צוותי חירום מקומיים למתן סיוע במניעת דליקות ולהתערבות ראשונית בעת אירוע שריפה
• הדרכת התושבים בשימוש בציוד כיבוי אש ובסדר הפעולות הנכון במגוון אירועי השריפה בישובים, לרבות העלאת המודעות בקרב התושבים לנושא מניעת דליקות
• במוסדות ציבור, בתי עסק ומחסנים, יש להקפיד על קיום תנאי בטיחות אש בהתאם לתקנות רשות הכבאות ולוודא הצטיידות המוסדות והמתקנים בציוד כיבוי אש והבטחת תקינותו לשימוש בעת אירוע
• מכלי דלק וצוברי גז יהיו מותקנים לפי התקן, השטח מסביב יהיה נקי מעשבייה, מגודר ויוחזקו אמצעי כיבוי מתאימים לאבטחתם
• מחסני חומרי הדברה יוחזקו במצב תקין תוך הקפדה על כללי בטיחות המיוחדים לנושא זה
• לוודא כי לא ימצאו חומרים מסוכנים או חומרים דליקים בשטחים החקלאיים, בחצרות הבתים ובשטחים הציבוריים, לרבות באזור פסי האש, אלא אחסונם והחזקתם בהתאם לנהלים

בברכה,
עמי זוהר
פקח המועצה

חסר רכיב