חסר רכיב

דרוש/ה: רכז/ת מתנדבים

13/11/2017

                                                                ‏כ' חשון תשע"ח

‏09/11/2017

מכרז פנימי/חיצוני

דרוש\ה: רכז/ת מתנדבים

המועצה האזורית מרחבים מודיעה בזאת על משרה פנויה כדלקמן:

 

היקף המשרה : 50%

דירוג ודרגה: דירוג עו"ס (י"א-ט) או דרוג הוראה או 37-39 בדרוג המח"ר (לפי כישוריו).

מקום העבודה : מחלקת הרווחה במועצה אזורית מרחבים.

כפיפות: מנהלת מח' הרווחה.

תיאור התפקיד :

·         הכנת תכניות לקליטת מתנדבים והפעלתם למחלקה לשירותים חברתיים ולמוסדות ממשלתיים וציבוריים בתחום השיפוט של הרשות.

·         גיוס מתנדבים ראיונם והתאמתם לתפקידים מתאימים, הכנת המתנדב לתפקיד, ליווי פעילות סדירה של המתנדבים, תגמול מתנדבים ואחריות כי יינתן ייעוץ מקצועי למתנדב במידת הצורך.

·         הגדרת תפקידים של מתנדבים לאוכלוסיות נזקקות בשיתוף העובדים במחלקה לשירותים חברתיים, ארגוני מתנדבים, מוסדות רווחה בתחום השיפוט של הרשות המקומית.

·         הכנת תכנית עבודה שנתית שתכלול: פרויקטים התנדבותיים קיימים, הדרכת מתנדבים, תגמול מתנדבים, תקצוב הפעילות ההתנדבותית, פרסומים, והכנת דווח סיכום בסוף כל שנת תקציב על הפעילות שנעשתה והעברתה ליחידה להתנדבות.

·         קיום קשר עם כל הארגונים וקבוצות המתנדבים הפועלים ברשות המקומית בתחום הרווחה, ריכוז מידע ותיאום פעילות הארגונים.

·         הכנות לשעת חירום של מערך המתנדבים, על פי אוגדן "משק לזמן חירום- אוגדן נהלים בינתחומי לרשות המקומית". והפעלת מתנדבים על פי הנוהל בזמן חירום.

·         הכנת תכניות לשילוב נושא ההתנדבות בקרב עובדי המחלקה לשירותים חברתיים כדי לערוך הדרכות לעובדים המקצועיים להפעלה נכונה של מתנדבים.

·         ביטוח המתנדבים על פי הנחיות הביטוח הלאומי והעברת רשימות מתנדבים ליחידה להתנדבות.

·         ייזום פרויקטים התנדבותיים בשיתוף מנהל מחלקת הרווחה, הממונה המחוזית להתנדבות.

·         ייזום מבצעים לגיוס מתנדבים, תגמול מתנדבים, לאירוח עולים חדשים ובודדים בחגים, מבצעי התרמה ושותפות במבצעי היחידה להתנדבות.

·         דיווח שוטף לממונה המחוזי על פעילות מרכז המתנדבים.

·         ביצוע מדיניות היחידה להתנדבות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

 

דרישות התפקיד:

·         עובד סוציאלי או בעל תואר אקדמי רצוי במדעי החברה או הרוח, או מורה מוסמך.

·         עדיפות לבעל ניסיון בעבודה בשירותי הרווחה.

·         לעובד סוציאלי- רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

 

קורות חיים, תעודות השכלה נדרשות והמלצות יש להגיש ללשכת מנכ"לית המועצה עד לתאריך 27/11/2017 בשעה 12:00.
לפרטים  
osnat@merchavim.org.il או בטלפון 08-9929411

 

הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד

מסמכים מצורפים

רכזת מתנדבים.doc
חסר רכיב