חסר רכיב

רשימת טלפונים - בתי חולים וחירום


בית החולים
מרכזייה
מרכז מידע
שרות סוציאלי
חדר מיון

הדסה - הר הצופים

ירושלים

02-584411102-584422202-584437402-5844333

הדסה - עין כרם

ירושלים

02-677711102-677633302-677732102-6777222

בלינסון

פתח-תקוה

03-937737703-937622203-937738103-9377021/2

שיבא

תל השומר

03-530303003-530205103-530323603-5302250/1

רמב"ם

חיפה

שערי צדק

ירושלים

02-6666666
02-666613802-6555509
אסף הרופא08-9779999
08-977907208-9779910/1

העמק

עפולה

פוריה

טבריה

סורוקה

באר שבע

08-64011108-64055008-640032708-6400345

ברזילי

אשקלון

08-674581708-674577708-674533308-6745100
חסר רכיב