חסר רכיב

חוק האריזות


חוק האריזות מטיל אחריות ישירה על כלל היצרנים והיבואנים בישראל לאסוף ולמחזר את פסולת האריזות של מוצריהם. המשרד להגנת הסביבה קידם את החוק והוא אושר סופית ופורסם ברשומות בספר החוקים 2275 ביום 31/1/2011.

מטרת החוק:

לקבוע הסדרים לעניין ייצור אריזות וטיפול בפסולת אריזות. החוק נועד לצמצם את כמות פסולת האריזות, למנוע את הטמנתה ולעודד שימוש חוזר בה, לשם הקטנת ההשפעה השלילית הסביבתית.


החוק מטיל אחריות לפינוי הפסולת וקובע הסדרים לעניין איסוף ופינוי פסולת אריזות. עוד קובע החוק איסור על השלכת פסולת אריזות שלא עפ"י ההסדרים האמורים.


החוק מחייב את היצרנים לאסוף ולמחזר עד 60% מכלל האריזות במשק, באופן הדרגתי, על פי היעדים השנתיים הבאים:
(פילוח יעדי המיחזור  - לפי סוג החומר)


שנה

יעד מחזור אריזות כולל

זכוכית, ניר, קרטון

מתכת

פלסטיק

עץ

2011

30%

30%

15%

15%

15%

2012

40%

40%

30%

22.50%

15%

2013

50%

50%

40%

22.50%

15%

2014

55%

55%

40%

22.50%

15%

2015

60%

60%

50%

22.50%

15%

 

 

 

 

 

 


אם נממש את היעדים תעמוד, מדינת ישראל, בשורה אחת עם מדינות אירופיות שממחזרות פסולת אריזות כבר שנים ארוכות.


עיקרי הצעת החוק וכיצד הוא ישפיע על הציבור:

  • סוג האריזות - בהתבסס על השיטה האירופאית, החוק יחול על אריזות מחומרים שונים וממגוון רחב של מוצרים (ביתיים ותעשייתיים גם יחד), כדוגמת : נייר, קרטון, זכוכית, פלסטיק ומתכת.
  • היקף המחזור - היצרנים והיבואנים יהיו מחויבים בהדרגה, למחזר 60% מסך משקל האריזות של המוצרים שנמכרו או יובאו, על ידם, בכל שנה. יצרן יהיה חייב לעמוד ביעד מיחזור שנתי לפי סוג החומר ובלבד שממוצע האיסוף והמיחזור הכולל לא יפחת מ - 60%.
  • הפרדת פסולת - הרשויות המקומיות יחויבו לקבוע הסדרי הפרדת פסולת לשני זרמים ('רטוב', 'יבש') והמשרד להגנת הסביבה יממן הצבה של תשתיות מיון ומיחזור פסולת בכל הרשויות.
  • קנסות ועיצומים - גובה העיצום (קנס כספי) לגבי אי עמידה ביעדי המיחזור הוא 2500 ₪ לכל טון אריזות שלגביו התקיימה הפרה.
  • אפס פסולת להטמנה - החל מינואר 2020, תיאסר באופן גורף הטמנת פסולת אריזות באתרי הטמנה. ניתן יהיה רק למחזר אריזות או להפיק מהן אנרגיה בלבד.


חסר רכיב