חסר רכיב

פרוטוקול מליאה ותאריך

ד אלול תשע"ב
11 ספטמבר 2012
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 684/12 מיום 9/9/12


משתתפים: 
אבנר מורי – ראש המועצה 
ארמי פרג' – רנן 
עוזי יונה – אשבול
יגאל כהן – שדה צבי
עובדיה מורד – ניר משה
ניר עמרני – פעמי תש"ז
ציון מלכה – קלחים
ברוך גנוט – תפרח 
עופרה יצחק חי – מבועים
עמרמי אורי – מסלול
סמדר מדמון – פדויים
אפרים מורי – ניר עקיבא
שי חג'ג' – גילת

נעדרים:
זרח שרעבי - בטחה
ששון גריביאן – תלמי בילו
טל צפרירי - פטיש

מוזמנים
 זבולון עזורה - גזבר
רגב יהודה - מבקר


ברוך גנוט מברך לשנה החדשה.
אבנר מורי מברך לשנה החדשה.


על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול מליאת מועצה מס' 682/12 ו- 683/12 מיום 25/7/12.
2. אישור פתיחת תב"ר – רכישת מחשבים תפוח פיס מקיף אזורי מרחבים , סך: 178,296 ₪. (מפעל הפיס)
3. אישור פתיחת תב"ר – ציוד וריהוט בי"ס מבועים, מבנה רב תכליתי בסך 450,000 ₪ (מפעל הפיס).
4. פתיחת תב"ר – הרחבת מרכז פיס לגיל הזהב על סך 675,000 ₪ (מפעל הפיס). הערה: סה"כ תקציב נוסף למבנה על פי הפירוט הבא: 2,276,958 ₪ בטוח לאומי , 562,471 ₪ ועדת תביעות (כספים אלו עוברים דרך עמותת חוויה). סה"כ תקציב בניה כולל ע"ס: 3,514,429 ₪, הפרש הבינוי יושלם ע"י מפעל הפיס אמות מידה נוספות 2012 / 2013. כמו כן יש תקציב הצטיידות מבטוח לאומי 358,402 ₪. (דרך עמותת חוויה)
5. פתיחת תב"ר – שדרוג מגרש משולב ק. מרחבים ע"ס 179,777 ₪. מקורות מימון: 150,000 ₪ מטוטו, 29,777 מק.ע.פ.
6. פתיחת תב"ר –הנגשה בי"ס מרחבים סך 314,000 ₪.
7. פתיחת תב"ר – כבישים ללא אבא – מושב מסלול , סך 560,058 ₪.
8. פתיחת תב"ר מיגון מוסדות חינוך ע"ס 501,119 ₪ - מקור תקציב פיקוד העורף.
9. שינוי מורשי חתימה תפוח פיס מרכז מדעים. מורשות החתימה:
הגב' רבקה אטיה – מנהלת תפוח פיס , מ. זהות - 058323635
הגב' בתיה יחיא – מזכירה, מ.זהות – 56749393
10.קביעת מודד בחירות.

תוספת לסדר היום:
11. פתיחת תב"ר – טיפת חלב – ע"ס 25,000 ₪ . מקורות מימון: 15,000 ₪ משרד
הבריאות מחוז דרום, מק.ע.פ. 10,000 ₪.
12. פתיחת תב"ר – תכנון – 50,000 ₪ מק.ע.פ.
13. פתיחת תב"ר משרד השיכון – הגדלת תשתיות פעמי תש"ז 300,000 ₪.
14. הגדלת תב"ר 969 בית עם מושב מסלול – 80,000 ₪.
15. הגדלת תב"ר 002 מועדון נוער ניר משה – 150,000 ₪ .
16. הגדלת תב"ר 971 בית עם מושב קלחים – 70,000 ₪.


1. אישור פרוטוקול מליאת מועצה מס' 682/12 ו- 683/12 מיום 25/7/12.
המליאה מאשרת.

2. אישור פתיחת תב"ר – רכישת מחשבים תפוח פיס מקיף אזורי מרחבים , סך: 178,296 ₪. (מפעל הפיס)
המליאה מאשרת.

3. אישור פתיחת תב"ר – ציוד וריהוט בי"ס מבועים, מבנה רב תכליתי בסך 450,000 ₪ (מפעל הפיס).
המליאה מאשרת.

4. פתיחת תב"ר – הרחבת מרכז פיס לגיל הזהב על סך 675,000 ₪ (מפעל הפיס). הערה: סה"כ תקציב נוסף למבנה על פי הפירוט הבא: 2,276,958 ₪ בטוח לאומי , 562,471 ₪ ועדת תביעות (כספים אלו עוברים דרך עמותת חוויה). סה"כ תקציב בניה כולל ע"ס: 3,514,429 ₪, הפרש הבינוי יושלם ע"י מפעל הפיס אמות מידה נוספות 2012 / 2013. כמו כן יש תקציב הצטיידות מבטוח לאומי 358,402 ₪. (דרך עמותת חוויה)
המליאה מאשרת.

5. פתיחת תב"ר – שדרוג מגרש משולב ק. מרחבים ע"ס 179,777 ₪. מקורות מימון: 150,000 ₪ מטוטו, 29,777 מק.ע.פ.
המליאה מאשרת.

6. פתיחת תב"ר –הנגשה בי"ס נחלים סך 314,000 ₪.
המליאה מאשרת.

7. פתיחת תב"ר – כבישים ללא אבא – מושב מסלול , סך 560,058 ₪.
המליאה מאשרת.

8. פתיחת תב"ר מיגון מוסדות חינוך ע"ס 501,119 ₪ - מקור תקציב פיקוד העורף.
המליאה מאשרת.

9. שינוי מורשי חתימה תפוח פיס מרכז מדעים.

מורשות החתימה:
הגב' רבקה אטיה – מנהלת תפוח פיס, מ.זהות – 058323635
הגב' בתיה יחיא – מזכירה , מ.זהות – 56749393
המליאה מאשרת.

10.קביעת מודד בחירות.
נקבע כי המודד יהיה 750.
הערת הגזבר: במצב הזה, לכל ישוב נציג אחד.
המליאה מאשרת.

11. פתיחת תב"ר – טיפת חלב – ע"ס 25,000 ₪ . מקורות מימון: 15,000 ₪ משרד
הבריאות מחוז דרום, מק.ע.פ. 10,000 ₪.
המליאה מאשרת.

12. פתיחת תב"ר – תכנון – 50,000 ₪ מק.ע.פ.
המליאה מאשרת.

13. פתיחת תב"ר משרד השיכון – הגדלת תשתיות פעמי תש"ז 300,000 ₪.
המליאה מאשרת.

14. הגדלת תב"ר 969 בית עם מושב מסלול – 80,000 ₪.
המליאה מאשרת.

15. הגדלת תב"ר 002 מועדון נוער ניר משה – 150,000 ₪ .
המליאה מאשרת.

16. הגדלת תב"ר 971 בית עם מושב קלחים – 70,000 ₪.
המליאה מאשרת.

מאשרים,

אבנר מורי זבולון (זבי) עזורה
ראש המועצה גזבר המועצה
חסר רכיב