חסר רכיב

רווחה ושירותים חברתיים


המחלקה לשירותים חברתיים מתפקדת כשלוחה של משרד הרווחה ומספקת מגוון של שירותים שמטרתם לדאוג לרווחה ותמיכה בפרט, במשפחה ובקהילה. 
השירות ממומן ע"י משרד הרווחה והמועצה האזורית.


חזון המחלקה

אנו, עובדי ועובדות המחלקה לשירותים חברתיים, מתחייבים לתת שירות נגיש, מקצועי, איכותי, ואנושי לכולם. אנו מתחייבים ליזום ולהוביל תהליכים חברתיים שמתבססים על מתן מענה הולם לצרכי כלל הקהילה, אם זה ברמה האישית, הקבוצתית והקהילתית, תוך שיתוף מערכות נוספות בקהילה.השירותים הניתנים:
 • טיפול פרטני וטיפול משפחתי.
 • התערבות בשעת משבר.
 • סיוע במימוש זכויות - קשר עם גורמים שוני כגון ביטוח לאומי, מחלקת חינוך, קופות החולים, תחנה פסיכולוגית, משרד הבריאות, משרד השיכון ומשרד הרווחה).
 • קידום הפרט בעלי צרכים מיוחדים.
 • טיפול קבוצתי בנושאים משותפים.
 • פיתוח ותכנון שירותים ייחודיים לצורכי האזור.
 • הפעלת 4 מועדוניות לילדים בגילאי 6 - 12 בשעות אחר הצהריים.
 • הפעלת 2 מרכזי יום לקשיש, המופעלים ע"י עמותת "חוויה במרחבים".
 • מרכז הילדים - הורים לטיפול במשפחות לילדים בני 5 - 12.
 • כירכיה - תעסוקה לנכים במסגרת חברת משק"מ.
 • גיוס משאבים.
 • בינוי קהילתי - על פי חזון המחלקה בחרנו את נושא הבינוי הקהילתי כנושא מוביל, כשבכל שנה אנו בוחרים מספר ישובים  בהם אנו מקיימים התערבות קהילתית, שמטרתה לסייע לתושבים להתמודד עם בעיות וצרכים משותפים.

תפיסה קהילתית 
המחלקה יוזמת תהליכים המתבססים על מתן מענה מתאים לכלל הקהילה.

במחלקה שבע עובדות סוציאליות, עובדת סוציאלית קהילתית ועובדת סוציאלית קהילתית המתמחה בתחום התעסוקה.

ניתן לפנות למחלקה בימים א'-ה'  בין השעות  8:00 - 16:00    
רחל גיל - מנהלת המחלקה
טל.      08-9929460
טל.      08-9929465
פקס     9929466 -08 
חסר רכיב