חסר רכיב

פרויקטים חינוכיים

תכנית קרן קָרֵב
למעורבות בחינוך היא יוזמה משותפת של משרד החינוך וקרן קרב ופועלת לשינוי חינוכי-חברתי המקדם צמצום פערים ומעודד שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית באמצעות פעולות העשרה והעצמה במערכת החינוך.
חשיפה זו להעשרה כה מגוונת מאפשרת לילדים להביא לידי ביטוי יכולות וכישורים בפריסה רחבה של תחומים, כדוגמת אמנות פלסטית, טבע וסביבה, תאטרון ודרמה, מחול ותנועה, מוסיקה, פיתוח חשיבה, מדע וטכנולוגיה, מחשבים, אוריינות, חברה ותרבות, צילום ותקשורת, ספורט, כישורי חיים, אלטרנטיבי.
תוכניות קרן קרב פרוסות במרחבים בכל מערכת החינוך מגני הילדים בתי הספר ועד תיכון מרחבים

תכנית רווחה חינוכית ושיקום שכונות שמה לעצמה מטרה של פיתוח יכולותיהם של תלמידים למיצוי מלוא הפוטנציאל כבני אדם, ביסוס ידע בתחומי הדעת השונים, וקידום ערכי מנהיגות והתנדבות מתוך סולידריות חברתית.
התחומים הם פיתוח מענים לגיל הרך, פיתוח תשתיות למענה רגשי, תוכניות לקידום הלמידה.
הפרוייקטים המובילים בתחום: חדרי שלווה, פנימיות יום, שיפור איכות תעודת הבגרות, מרכז טיפולי לגיל הרך ועוד.

סל תרבות ארצי היא תכנית של חינוך לאומנות הפועלת במערכת החינוך הפורמלית מגן הילדים ועד התיכון.
באמצעות התכנית נחשפים כלל התלמידים מגן חובה עד יב' למופעים בתחומי האומנות השונים. מטרת פעילות זו היא הרחבת אופקים, העשרה רוחנית, הגברת המוערבות החברתית, פיתוח טעם וחוש ביקורת.

פר"ח הוא פרויקט חונכות ארצי המערב סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית. החונך מעניק לילד תשומת לב אישית ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג.
חונכי וחניכי פר"ח מגיעים מכל זרמי החברה הישראלית, יהודים וערבים, דתיים וחילוניים. הסטודנטים מקבלים בתמורה לפעילותם, מלגת לימודים חלקית ו/או נקודות זכות אקדמיות- במרחבים 100 סטודנטים שחונכים את ילדנו, השנה ערכו כל הילדים יחד סדר ט"ו בשבט, בפסח יוצאים לפעילות ביער באזור ועוד.

תכנית הטייסת היא תכנית למנהיגות חברתית ערכית של קרן רמון על שם אילן רמון ז"ל.
התכנית פועלת בכ-20 בתי ספר ברחבי הארץ, מטרתה היא פיתוח מנהיגות חברתית ערכית בקרב צעירים בישראל, מתוך כוונה ליצור בסיס לאזרחות אחראית, אחד מעמודי התווך לקיום מדינה דמוקרטית.
השנה היא מופעלת בבית ספר מבועים הילדים לומדים, נפגשים עם טייסים מטייסת 102 מבסיס חצרים וכד.

אילת זוהר- רר
מנהלת תוכניות חינוכיות
טלפון 054-8090443
eilat@merchavim.org.il
חסר רכיב