חסר רכיב

יחידת הילדים והנוערהחזון שלנו..
יחידת הילדים והנוער מעניקה חווית פנאי איכותית, ערכית, חינוכית לכלל הילדים והנוער בכלל יישובי המועצה, תוך שימת דגש על השוני הקיים בצרכי הישובים השונים, והתאמת תהליכים מקצועיים ומתודות למאפייני הנוער וקהילת המושב.
היחידה פועלת להעצמת בני הנוער דרך שלושה עוגנים עיקריים : מנהיגות נוער, ערכים ופיתוח אישי וכל זאת באמצעות שיתופי פעולה פנים וחוץ ארגוניים.

העקרונות שלנו..
· לכל ילד/ ילדה/ נער/ נערה צריכה להיות הזדמנות שווה להיות חלק ממעגלים חינוכיים, חווייתיים, ערכיים, במערכת החינוך הבלתי פורמאלית.
· קיום מרחבי פעילות מגוונים, המאפשרים ביטוי לכישורים ויכולות, שאינם באים לידי ביטוי בהכרח, במסגרות הפורמאליות.
· מרחבים המעודדים ילדים ובני נוער ללקיחת אחריות, הובלה וחיבור לסביבתם.
· דמויות בוגרות, חינוכיות ומשמעותיות, לליווי ילדים ובני נוער, כחלק מתהליך גיבוש זהותם וחוסנם האישי.
· יחידת הילדים והנוער הינה גוף מקצועי המוביל את תחום החינוך הבלתי פורמאלי במועצה אזורית מרחבים.
· היחידה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם המחלקות השונות בארגון ועם המנהיגויות היישוביות על מנת לייצר מסגרות חינוכיות ערכיות מעצימות לילדים ובני נוער ביישוב ובמועצה.

ורוניקה בקשי
מנהלת יחידת הילדים והנוער
טלפון 08-6211806
נייד 052-8470117
verobak7@gmail.com
חסר רכיב