חסר רכיב

תכנון ופיתוח אסטרטגי


המחלקה לתכנון ופיתוח אסטרטגי עוסקת בפיתוח, קידום וביצוע בתחומי סביבה, תעסוקה, יזמות ותיירות ומוקדי עניין תיירותיים ציבוריים.
המחלקה  אחראית על גיבוש אסטרטגיה לפיתוח המועצה, יישוביה וקהילתה תוך ראיה לטווח רחוק- ניתוח המגמות ויצירת קרקע פוריה לצמיחה דמוגרפית כולל הכנת תוכניות אב, סיוע לישובים השונים וקידום פרוייקטים יזמיים, תיירותיים וכלכליים.


חזון:
קהילה מקומית חזקה שצועדת יחד, שמחוברת לתחומי העשייה הסביבתיים והכלכליים ושפועלת למען עצמה, בשיתוף גורמים מקצועיים מהמועצה ומהארגונים והגופים השותפים
.


תחומי פעילות המחלקה:

  • פיתוח ועידוד עסקים תיירותיים.
  • קידום ופיתוח תשתיות מקדמות תיירות בשטחי המועצה.
  • עידוד ופיתוח יזמות מקומית.
  • חינוך, תכנון ופיתוח בתחום איכות הסביבה.
  • קידום התחום הקהילתי: יוזמה של מספר מחלקות במועצה לשם קידום המערך הקהילתי בישובים: ברמה הקהילתית הפנים יישובית ובין ראשי הוועדים בישובי המועצה. כמו כן המחלקה מקדמת את הקשר בין הפרויקטים, הסביבתיים והתיירותיים, לבין הקהילה.
  • רישוי עסקים.


גיא נאור - רכזת יחידה לתכנון אסטרטגי

ויזמות ותיירות

טל במשרד: 08-9929485

נייד: 054-5637909

merchavimtour@gmail.com


אילת רר זוהר - רכזת סביבה וקהילה

054-8090443
eilat.zr@gmail.com


 
חסר רכיב