חסר רכיב

פרשת יתרו, כ"ב בשבט תשע"ג

פרשת השבוע היא היחידה הנקראת על שמו של כהן דת זרה! יתרו, כהן מדין.
בשבוע שבו עלו כאן קולות של שנאת זרים, כדאי לקרוא את פרשת יתרו, המספרת בכבוד רב את סיפורו של יתרו, חותן משה, שתרם בחוכמתו לעם ישראל את מערכת המשפט. 
"ויהי ממחרת, וישב משה לשפוט את העם, ויעמד העם על משה מן הבוקר עד הערב. וירא חותן משה... ויאמר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם. מדוע אתה יושב לבדך וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב. ויאמר משה לחותנו... כי יהיה להם דבר, בא אלי ושפטתי בין איש ובין רעהו... ויאמר חותן משה אליו: לא טוב הדבר אשר אתה עושה. נבול תיבול גם אתה, גם העם הזה אשר עמך... עתה שמע בקולי, איעצך... והזהרת אתהם את החוקים ואת התורות והודעת להם את הדרך ילכו בה... ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע ושמת עליהם... ושפטו את העם בכל עת."
הנה, עוד לפני מתן התורה על הר סיני, מקבל משה את סדרי השלטון והמשפט. ויותר מזה- מי שמלמד אותו את חוכמת השלטון האזרחי הוא כהן דת ממדין.
הלקח ברור: לפני הכל, יש לכבד את החוק ואת המשפט. ויש לכבד את הזר בתוכנו. 
שבת- שלום,
שי חג'ג'
חסר רכיב