חסר רכיב

סוגרים שבוע, יום חמישי י"ג בשבט תשע"ג 24 בינואר 2013

24/01/2013

בס"ד

יום חמישי י"ג בשבט תשע"ג

24 בינואר 2013

תושבי מרחבים, ידידיי

אחרי הבחירות. השבוע מימשו 71.5% מבעלי זכות הבחירה במרחבים את זכותם להצביע והפגינו רוח אזרחית, מעורבות חברתית ואחריות לעתיד שלנו (נתון מעניין - אחוז הבוחרים לראשות המועצה, רק לפני חודשיים, היה גבוה יותר ב 9%). ועם זאת, אי אפשר להתעלם מהעובדה שבכנסת הבאה אין נציגות מספקת לנגב וצפויה לנו, ראשי הרשויות בדרום, עבודה רבה. נציג אחד יש למרחבים: שר הדתות, יעקב מרגי, משדה צבי, ימשיך לכהן בכנסת הבאה. יחד אתו ועם חברי הכנסת החדשים והוותיקים נוסיף לפעול למען קידום הנגב. 

"מפעם"

"מפעם" הוא גוף הפועל תחת חסותו של משרד הפנים ומטרתו לסייע בקידום תהליכי ההתמקצעות, הניהול והתהליכים הארגוניים ברשויות המקומיות. השבוע נפגשתי במסגרת זו עם חנה היימן, מנהלת "מפעם" בדרום, שתעניק לנו כלי הדרכה לניהול שותפויות ולניהול ידע, כדי לשפר באופן מתמיד את המערכת ואת השירותים. באותו עניין, נפגשתי גם עם משה פאול, לשעבר ראש המועצה האזורית בני שמעון, שהצליח לייצר למועצה שלו הכנסות בשווי 75% מכלל ההכנסות, כדי ללמוד וליישם זאת גם כאן, אצלנו. 

חקלאות

בפגישה עם מנכ"ל משרד החקלאות, יוסי ישי, העלינו את האפשרויות לחיזוק הקשר בין יישובי מרחבים למשרד החקלאות, ופירטנו בקשות לשיפור התשתיות במרחב הכפרי, לטיפול בבעיית הכלבים המשוטטים ולפתרון בעיית המים של החקלאים.

בינוי קהילתי

כפי שדיווחתי בשבוע שעבר, אנו מכינים תוכנית עבודה לחיזוק הקהילה ע"י בינוי קהילתי ויצירת מנהיגות ביישובים. בפגישה עם קרן גולדלוין, מנהלת 'מעברים', ברוך שוגרמן ואפרת כהנא בקלר, מנהלת 'מעברים' ארצי, דנו בקידום התוכנית שמטרתה, להביא להעצמת היישובים ולשיפור השירותים לתושבים.

חג לאילנות

ט"ו בשבט הוא חג חקלאי המדגיש את החובות ההדדיות בין עם ישראל לאלוהיו ואת הקשר שלנו לאדמתנו. חכמינו הכירו בחשיבות הגדולה של החקלאות, שמקיימת את העולם, ואנחנו, כאן, במרחבים, מחזקים את הקשר לאדמה ולסביבה באמונה ובאהבה.

נסיים בברכה מתוך תפילה לט"ו בשבט שחיבר רבנו הבן איש חי זצ"ל:

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתברך כל מיני אילנות ויוציאו פירותיהם בריבוי שמנים וטובים ותברך את הגפנים... ותקיים בנו ובכל ישראל אחינו...'לך אכול לחמך ושתה בלב טוב יינך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך".


אשמח לקבל מכם תגובות והצעות.

שבת- שלום וחג- שמח,   

שי חג'ג'

08-9929420

054-2134567

Hajaje.shay@gmail.com

 

 

 

 

 

חסר רכיב