חסר רכיב

פרשת וישב, כ"ד בכסלו תשע"ג

פרשת השבוע, פרשת וישב, מספרת כיצד החלה דרכו של יוסף לכהונה הרמה – המשנה למלך מצרים. דרך רצופה ייסורים ומבחנים לא פשוטים.

ראשיתה, בחלומות שחלם הנער הצעיר ושאותם לא היסס לספר לאחיו ולאביו. חלום הפרות הדקות שבלעו את הפרות המלאות וחלום דומה שבמרכזו השיבלים הדקות והשיבלים המלאות.

התנהגותו של יוסף מעוררת לא מעט קשיים: מדוע מיהר לספר לאחיו את החלום, אף שידע היטב כיצד יגיבו? ואחרי התגובה העוינת שלהם לחלום הראשון, מדוע חזר וסיפר להם את החלום השני?

ועוד שאלה: בפרשה נאמר על יוסף "והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה, נשי אביו ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם" לכאורה, דמות בעייתית של מי שעתיד לתפוס עמדת מנהיגות בכירה: מלשין על אחיו, יהיר.

אלא שיש כנראה הסבר אחר משותף לשאלות האלה וגם להתנהגותו של יוסף אחר- כך, להתפתות לאשת פוטיפר: יוסף נועד לגדולות ומפגין תכונות מנהיגות כבר בילדותו. לאחיו הוא מספר ביושר ובאומץ את תוכניותיו כדי שיקבלו אותו ביום שבו ישב בלשכת פרעה. לפי הפרשנים, "הדיבה" שהביא לאביו היתה דווקא טובה – הוא דרש מאחיו להתנהג אל בני השפחות, בלהה וזלפה, בשוויון מלא, כאל בני הגבירות, רחל ולאה. והוא גם מפגין צניעות ויושר כשהוא מסרב לפיתוי להתקרב למלכות באמצעים לא כשרים, דרך מיטתה של אשת פוטיפר.

אלה התכונות שיש לחפש במי שמבקש משרה שלטונית: נחישות, יחס שוויוני לכל וניקיון כפיים בדרך למשרה ולאחר שקיבל אותה.

אלה התכונות שאני מבקש לאמץ בהיכנסי ללשכת ראש המועצה.

שבת שלום

שי חג'ג' 

חסר רכיב