חסר רכיב

פרשת ויחי, ט"ז בטבת תשע"ג

פרשת השבוע, ויחי, חותמת את ספר בראשית ולמעשה, מציינת את המעבר בין תקופת המשפחה לתקופת האומה. עד עכשיו זה היה סיפור המשפחה, מאברהם ועד יעקב וצאצאיו. מעתה מתחילה להיווצר האומה העברית.

שני אישים בפרשה הזאת מבקשים שלא להיקבר במצרים. תחילה יעקב המשביע את בנו יוסף "אל נא תקברני במצרים", אחר כך יוסף שמפיר בבני ישראל "פקוד יפקוד אלוהים אתכם והעליתם את עצמותי מזה אתכם". יעקב לא מוכן אפילו להיקבר, יוסף מוכן להיקבר אבל מבקש שבעוד כמה מאות שנים יעלו את עצמותיו לארץ אבותיו.

הסיבה להבדל בין שתי הדרישות היא מעמדם של השניים. שניהם מחויבים לעמם ולמשפחתם, אבל האחד, יעקב, הוא איש פרטי והשני, יוסף, הוא איש ציבור. ולא סתם ציבור – איש ציבור באומה זרה, המשנה למלך מצרים.

על איש הציבור יש חובות שאינן חלות על האדם הפרטי, בתוכן גם החובה לנהוג כבוד באומה השכנה.

חובה עלינו, אנשי הציבור, לאמץ את הגישה הזאת.

שבת- שלום,

שי חג'ג'

חסר רכיב