חסר רכיב

פרשת שמות, כ"ג בטבת תשע"ג

פרשת השבוע, שמות, מספרת את סיפור הולדתו של משה ואיך הפך מנער בביתה של בת- פרעה למנהיג העם "ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו... וירא כי אין איש ויך את המצרי... ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים ויאמר לרשע, למה תכה רעך? ויאמר מי שמך לאיש שר ושופט עלינו, הלהרגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי?... וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה."

הסיפור הזה מדגים את היחסים בין מנהיג לבין הציבור. משה, צעיר אכפתי בן 20 או 40 (תלוי בפרשנים), מגלה מעורבות חברתית ואחריות לזולת ומציל איש עברי מידי איש מצרי. כעבור יום אחד בלבד, כשהוא שב ומגלה אותה אכפתיות, ומפריד בין שני ניצים, מאשימים אותו השניים שכל מה שמעניין אותו הוא המנהיגות להיות "איש שר ושופט". במקום להודות לו על האכפתיות ועל שסיכן את חייו למען הזולת, מתארים אותו אחיו העבריים כרודף שררה. זה גורל המנהיג. כשמעשיו רצויים, הוא רצוי. כשיש התנגדות- הוא סתם רודף כבוד.

שבת- שלום,

שי חג'ג'

חסר רכיב