חסר רכיב

פרשת וארא, א' בשבט תשע"ג

פרשת השבוע, פרשת וארא, מספרת כיצד מתקשה משה לבצע את השליחות שהטיל עליו הקב"ה מתוך הסנה הבוער. לאחר שפרעה שילח אותו מעל פניו, עכשיו גם העם לא מאמין בו. משה ואהרון מבטיחים לעם העבדים את ההבטחות ששם בפיהם ה' "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, ולקחתי אתכם לי לעם, והבאתי אתכם אל הארץ". והנה, למרבה האכזבה וההפתעה "ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה".

קל להבין מדוע פרעה, הבטוח בעצמו, לא מקבל את הדרישה. אבל איך נסביר שהעם הסובל והמדוכא איננו מאמין להבטחות הגאולה היפות והטובות? ובאמת, גם משה מרגיש בזה. "וידבר משה לפני ה' לאמור, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה?"

מתברר אפוא שאלה שני צדדים של אותו מטבע: הייאוש- והיהירות. בני ישראל אינם מאמינים שיצליחו לצאת מהעבדות, בגלל התנאים הקשים. פרעה אינו מאמין שייאלץ לשלח אותם, בגלל העוצמה שבידיו.

כמו בכל תחום, דרך האמצע היא הנכונה. לא ביטחון עצמי מופרז ולא חוסר ביטחון מוחלט.

שבת- שלום,

שי חג'ג'

 

חסר רכיב