חסר רכיב

פרשת משפטים, כ"ח בשבט תשע"ג

פרשת השבוע, פרשת משפטים. מייד לאחר המעבר הכביר, מתן התורה על הר סיני, חוזרת הפרשה אל ההלכות הנוגעות ליחסים שבין אדם לחברו. והמצוות הראשנות- דיני עבד עברי: "שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם".

וגם בהמשך, רוב ההלכות נוגעות ליחס לחלשים בחברה- העניים והגרים. בני העם שעכשיו יצאו ממצרים, מבית עבדים, מוזהרים שלא להתנהג כפי שנהגו בהם ולא לפגוע בחלשים בחברה. אבל, בתוך ההלכות האלה מופיעה גם הלכה הפוכה ומעניינת. מצד אחד, "לא תטה משפט אביונך", כלומר, להיזהר שלא לעשות עוול לעני במשפט, אבל, גם הוראה הפוכה: "ודל לא תהדר בריבו"- לא תחלוק לו (לעני) כבוד לזכותו בדין (רש"י).

כלומר: ממש כשם שצריך להיזהר שלא לפגוע בעניים ולקפח אותם, כך צריך להיזהר שלא לתת להם עדיפות לא מוצדקת.

כך נוהגת מערכת משפט מתקדמת ונאורה.

שבת- שלום,

שי חג'ג'

חסר רכיב