חסר רכיב

פרשת תרומה, ה' באדר תשע"ג

פרשת השבוע, פרשת תרומה, עוסקת בהקמת המשכן. "וידבר ה' אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי".

כל הקורא בפרשה נתקל בסתירה הדורשת הסבר. מצד אחד, התרומה להקמת המשכן איננה חובה. היא רשות מ-"כל איש אשר ידבנו ליבו" וכל אחד יכול לתרום מתוך רשימת התרומות הארוכה המפורטת כאן.

לעומת זה, המשכן עצמו ייבנה על- פי תוכנית מדוקדקת שמפורטת בפרשה, עם החומרים והמידות: ועשו ארון עצי שיטים, אמתים וחצי אורכו ואמה וחצי רוחבו... ויצקת לו ארבע טבעות זהב... והבאת את הבדים בטבעות וגו'"

כאן אין מקום לבחירה ולטעם אישי. כאן המידות והחומרים נמסרים בדיוק.

למה?

הסיבה ברורה: החשש הוא שהמשכן וכלי המשכן יהפכו לעיקר. החשש הוא שהבניין והכלים שתפקידם להיות סמל לקב"ה ולעבודתו יהפכו מאמצעי למטרה. יקבלו קדושה בעיני המאמינים.

לכן, את התרומות יש לתת כל אחד לפי יכולתו. את הבניין יש להקיר באיפוק ולא להפריז – לא בגודל ולא במשמעות.

שבת- שלום,

שי חג'ג'

חסר רכיב