חסר רכיב

פרשת כי תשא, י"ט באדר תשע"ג

פרשת השבוע, כי תשא, מספרת בהרחבה את סיפור מעשה העגל. "וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו: קום עשה לנו אלוקים אשר ילכו לפנינו".

ימים מעטים אחרי שהעם היה עד להתגלות של אלוהים על הר סיני, כאשר מסביב ממשיך לרדת מן מן השמיים, שוב חל משבר בעם והכל משום שמנהיגו, משה, אחר לחזור מהר סיני.

סיפור העגל מפגין את הצורך הנואש של הציבור במנהיגות – בעיקר בתקופות משבר. הרי הציבור הזה פנה לאהרון, אחיו של משה, לעשות לו "אלוהים". מדוע לא ביקשו מאהרון עצמו שיחליף את משה וילך לפניהם?

נראה שהסיבה לכך היא המצב הקשה. העם, שעכשיו יצא ממצרים לאחר מאות שנות עבדות, עדיין לא התלכד ולא האמין בעצמו. העם זקוק לנס ולא פחות מזה – למנהיג עם כוחות על- אנושיים. משום כך, כאשר הם פונים לאהרון "עשה לנו אלוקים" הם מסבירים לו "כי זה משה, האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו" לא אלוקים העלה ממצרים, אלא משה, האיש.

ואהרון, המבין לנפש העם, עושה את מה שהעם מבקש. הוא מייצר עגל זהב ומודיע לעם "אלה אלוקיך, ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים". הנה לכם מנהיג כפי שביקשתם.

שבת- שלום,

שי חג'ג'

 

חסר רכיב