חסר רכיב

נקודת הטריג

אתר נקודת הטריג, כאן ליד הבית. מומלץ לבקר!
האתר נמצא מול מושב מסלול (בצד הדרך בכביש 241, בצד הדרומי). האתר מציין את אבן הטריג M3, שהיא אחת משלוש האבנים המהוות את משולש הטריגולציה הראשון של ארץ ישראל. כלומר: מנקודה זו התחילו את מדידות כל שטחי א"י בתקופת שלטון המנדט הבריטי בשנת 1921!

חסר רכיב