חסר רכיב

פרשת ויקהל- פקודי, כ"ו באדר תשע"ג

פרשת השבוע פרשת ויקהל- פקודי. שתי פרשות הנקראות יחד.

בתחילת הפרשה חוזר משה ומצווה את בני ישראל להקים את המשכן, ומוסר להם מפרט מלא של חומרי הבנייה והמידות.

"וכל חכם- לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה ה'" אין זו הפעם היחידה שבה הביטוי "חכם- לב" או "חוכמת- לב" מופיע. הוא קשור קשר הדוק למלאכת הקמת המשכן. "מלא אותם חוכמת- לב לעשות כל מלאכת "חרש וחושב ורוקם בתכלת ובארגמן וגו'"

בדרך- כלל, מלאכת כפיים אינה נקשרת לחוכמה והחוכמה אינה קשורה ללב אלא למוח. לכן, הביטוי הזה, חוכמת- לב, מעורר עניין. ויש לו הסבר: בניית המשכן איננה עוד מלאכת בנייה, גם אם משתמשים בה באותם חומרים ובאותן טכניקות כמו בכל בנייה. היא דורשת רגשות מיוחדים, נדיבות, מסירות, אהבה ואמונה גדולה.

ובעצם, כך צריך לעשות כל עבודה, פשוטה ומסובכת: בחוכמת הלב, במסירות ובאהבה.

שבת- שלום


חסר רכיב