חסר רכיב

פרשת ויקרא, ד' בניסן תשע"ג

פרשת השבוע, פרשת ויקרא, הראשונה בפרשיות ספר הכוהנים, העוסק בעבודת הכוהנים בבית- המקדש. ספר ויקרא מתרחש כולו במסע של בני- ישראל במדבר סיני. לאחר יציאת מצרים וחטא המרגלים נענש עם ישראל בשהייה של 40 שנה במדבר עד כניסתם לארץ כנען. במהלך שהותם במדבר מצווה ה' את בני- ישראל באמצעות משה המנהיג להקים מקום מקודש שיקשר בינם לבין ה'. המקום הזה מכונה "אוהל מועד" או "המשכן". הפרשה הקודמת, שחתמה את ספר שמות, עסקה בתכנון האדריכלי של המשכן. פרשת ויקרא עוסקת בתוכן הרוחני ומונה את דיני הקורבנות לסוגיהם: עולה, מנחה, שלמים וגם קורבן חטאת. "נפש כי תחטא בשגגה... אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, והקריב... פר בן בקר... אשר נשיא יחטא בשגגה ואשם, או הודע אליו חטאתו אשר חטא בה, והביא את קורבנו שעיר עזים..."

מאז ועד היום השתנו הנורמות החברתיות. הקרבת קורבנות בתקופת המקרא הייתה מקובלת ולגיטימית ושימשה להבעת צער וחרטה על חטא שעשה האדם. היום, התפילות תופסות את מקום הקורבנות. הבעת חרטה בלבד, באמצעות התפילה, בוודאי אין בה די, אלא יש להכיר בחטא, להודות בו ולקבל על עצמנו את תיקון החטא.

שבת- שלום 

שי חג'ג' 

חסר רכיב